BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ - SÂN MINI NGOÀI TRỜI - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ – SÂN MINI NGOÀI TRỜI

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ – SÂN MINI NGOÀI TRỜI

– Điều khiển bảng bằng phần mềm trên máy tính.
– Led số Dip 546, Led matrix P7,62 semioutdoor.

Description