BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGOÀI TRỜI - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGOÀI TRỜI

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGOÀI TRỜI

– Sân cỏ nhân tạo ngoài trời – Công ty MTV XSKT Lâm Đồng – Đà Lạt
– Bảng lắp đặt ngoài trời, chịu được điều kiện nắng mưa trực tiếp

Description