BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN

BẢNG ĐIỆN TỬ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN

– Lắp đặt tại nhà thi đấu đa năng Binh Đoàn 15 – Gia Lai
– Điều khiển bảng bằng phần mềm trên máy tính.
– Led số Dip 556 – red, Led matrix P16 outdoor – 3 màu

Description