Bảng điện tử P16 outdoor - Ngân Hàng VietinBank CN Tân Bình - Tòa nhà Pico, Cộng Hòa, Tân Bình - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử P16 outdoor – Ngân Hàng VietinBank CN Tân Bình – Tòa nhà Pico, Cộng Hòa, Tân Bình

Bảng điện tử P16 – Ngân Hàng VietinBank chi nhánh Tân Bình – Tòa nhà Pico, Cộng Hòa, Tân Bình, TP.HCM

Description