Bảng điện tử P16 hình tròn - Ngân hàng Canadian - Phnompenh, Campuchia - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử P16 hình tròn – Ngân hàng Canadian – Phnompenh, Campuchia

Bảng điện tử P16 hình tròn – Ngân hàng Canadian – Phnompenh, Campuchia

Description