Bảng điện tử - Công Ty Điện Lực Tp.HCM - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử – Công Ty Điện Lực Tp.HCM

Bảng điện tử P10 – 3 màu – Lắp đặt tại các Công ty thành viên của Công ty Điện Lực Tp.HCM