Bảng điện tử - Cổng chào Ủy Ban Nhân Dân Q12 (Tp.HCM) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử – Cổng chào Ủy Ban Nhân Dân Q12 (Tp.HCM)

Bảng điện tử P16 – hiển thị 2 mặt – Cổng chào 2 mặt tại đường Lê Thị Riêng – Quận 12, Tp.HCM