Bảng điện tử cổng chào - Đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử cổng chào – Đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc)

Bảng điện tử P16 – hiển thị 2 mặt – Cổng chào 2 mặt tại đường Trần Hưng Đạo – Dương Đông – Phú Quốc