Bảng điện tử cổng chào - Đường DT47 (Phú Quốc) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử cổng chào – Đường DT47 (Phú Quốc)

Bảng điện tử P16 – hiển thị 2 mặt – Cổng chào 2 mặt tại đường DT47 – Phú Quốc