BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN LẤY SỐ THỨ TỰ - IN PHIẾU - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN LẤY SỐ THỨ TỰ – IN PHIẾU

BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN LẤY SỐ THỨ TỰ – IN PHIẾU

– Kết nối với bảng Led và máy in phiếu qua cổng Com – RS232
– Phát âm báo gọi khi số thứ tự phục vụ xong

Description