Cung cấp màn hình LED Archives - Page 2 of 2 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Cung cấp màn hình LED

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P10 – LED DIP 346 Kích thước cabinnet: 960 x 960 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P10 1 cabinnet bao gồm: 36 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P12 – LED DIP 346 Kích thước cabinnet: 960 x 1152 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P12 1 cabinnet bao gồm: 30 modul, 5 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P16 – LED DIP346 Kích thước cabinnet: 768 x 1024 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P16 1 cabinnet bao gồm: 24 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CARD PHÁT TÍN HIỆU – SD802 CARD
CARD NHẬN TÍN HIỆU – RV801 CARD
CUNG CẤP BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH MÀN HÌNH LED
Nhà Hàng Tiệc Cưới Thu Hương – Buôn Ma Thuột Màn hình LED P5 outdoor cabin nhôm đúc Led Screen Fullcolor P5 Outdoor    

Showing 13–23 of 23 results