Cung cấp Cabinet màn hình LED Archives - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Cung cấp Cabinet màn hình LED

– Màn hình LED P4 Hội trường Công Ty TNHH KCN Vĩnh Lộc. – Toàn Trung cung cấp và lắp đặt màn hình led p4 tại hội trường Công Ty TNHH KCN Vĩnh Lộc.
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P2 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 480 x 480 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P2.5
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P3
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 512 x 512 mm
CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4 1 cabinnet bao gồm: 8 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P5 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 640 x 640 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P5 1 cabinnet bao gồm: 16 modul, 2 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P6 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P6 1 cabinnet bao gồm: 9 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 – LED SMD 3535 Kích thước cabinnet: 768 x 768 mm

Showing 1–12 of 23 results